Unul dintre principiile de bază în cazul orelor de limbă engleză în sistem corporatist este relevanța lor pentru nevoie specifice ale clientului. Astfel, cursurile de engleză vor putea fi axate pe domeniul General sau Business (în domeniul juridic, financiar-bancar, audit și contabilitate, marketing, telecomunicații etc), vor acoperi toate aspectele limbii engleze și vor viza abilități pentru mediul de afaceri și de perfecționare pentru companii. În funcție de acest aspect, vom alege materialele de studiu, vom decide asupra structurii și a duratei modulelor cursului de limba engleză.

Voi urmări ca procesul de învățare să fie interactiv, plăcut, distractiv și adaptat stilurilor și ritmurilor diferite de învățare ale cursanților. Voi stimula lucrul în echipă, iar participanții vor putea folosi ceea ce au învățat la curs în activitatea lor. Cursanții (își) vor:

  • socializa în contexte formale dar și semi-formale în mediul business;
  • consolida încrederea în sine;
  • comunica la telefon sau în cadrul întâlnirilor pe diferite niveluri de formalitate;
  • dezbate și argumenta în limba engleză despre strategii în campanii de marketing, planuri de dezvoltare economică ori procese tehnice;
  • concepe rapoarte, documente financiare, prezentări în limba engleză;
  • obține cursivitatea în limba engleză pentru a putea comunica eficient în situații cotidiene și de afaceri/cu partenerii si clienții din mediul de afaceri.

Sesiunile de training se vor desfășura la sediul companiei clientului, în funcție de activitatea acestuia și conform programului stabilit.

Voi porni de la o evaluare a cunoștințelor de limba engleză printr-un „Placement Test” (test tip grila care atestă cunoștințele de gramatică) și o „Need Analysis” - identifică nevoile specifice la nivel de individ sau grup. Aceste două instrumente îmi vor permite să ajustez corect metodele de predare la cerințele cursanților și ale companiei. Cursanții vor fi evaluați atât printr-un Mid-Term Assessment, cât și printr-un Final Assessment, care va decide asupra nivelului dobândit de fiecare, însoțit de un Feedback personalizat. 

Contact

Mobil: 0742.121.555
Email: contact@trainer-engleza.ro
Sector 5, Bucuresti

© 2020 Trainer profesionist de limba engleză | Meditații la engleză

 

Realizare site web: HASS Web Design